0348-752178  
06-18518766  

Vasthouden en loslaten

Marleen van Baal - BCoach Opleider Foundation

Marleen van Baal

Volg elke maand de belevenissen van Marleen van Baal gedurende haar coachopleidingsjaar.

Mensen helpen. Dat doen wij coaches, al dan niet in opleiding, maar wat graag. En dat is een hele mooie basis.  Zonder oprechte interesse, een  warm hart en een uitnodigende houding is het lastig coachen.

Een coachee komt bij jou met een hulpvraag. Hij zit ergens mee en hoopt bij jou inzichten te krijgen om weer door te kunnen, na het krijgen van bepaalde inzichten en het maken van keuzes. Hij verwacht van een coach dat deze met hem mee kan gaan in zijn proces en handvatten kan aandragen op een manier die bij hem past.

Tijdens de opleiding tot Loopbaancoach en Levenscoach bij BCoach wordt benadrukt dat oprecht betrokken zijn bij je coachee een stabiele basis geeft aan het coachtraject. Toch zitten we regelmatig in een stevige discussie over  het fenomeen ‘helpen’. Want waar ligt de grens? Wat laat je toe in het gesprek, hoeveel ruimte krijgt de coachee om alles wat hij kwijt wil ook daadwerkelijk te spuien? Maar ook: hoe ver gaat je betrokkenheid en hoe ver gaat jouw verantwoordelijkheid voor het proces bij de coachee?

Als coach richt je je op het hier en nu. Hoe kan de coachee weer grip krijgen op zijn dagelijkse activiteiten?  Of hoe krijgt de coachee inzicht in zijn kwaliteiten waardoor hij effectief loopbaankeuzes kan maken? Om daar te komen heb je uiteraard achtergrondinformatie nodig. Daarbij kan veel ‘oud zeer’ naar boven komen, maar de focus ligt op wat er nú nodig is om verder te komen.

En wat als de coachee een turbulent proces in duikelt, door de ontstane en verkregen nieuwe inzichten en eyeopeners? Wat is dan jouw taak als coach? Heb je dan een taak? Of mag je vertrouwen op het proces en de kracht van de persoon zelf. En kun je volstaan met er zijn, met je oprechte interesse, warme hart en uitnodigende houding?

Als coach ben je bewaarder van de belangrijke grens van vasthouden en loslaten. Je begeleidt  de coachee in het proces om van A naar B te komen, je gaat gedoseerd mee met hem bij zijstappen en je brengt hem terug op de hoofdweg na een al dan niet korte omweg. Je houdt zicht op het coachtraject en daarmee hou je de coachee dus ook ‘vast’.

Tegelijkertijd laat je los. Want je hebt geen invloed op wat er binnen de coachee gebeurt. Niet op wat er gebeurt, maar ook niet op hoe snel of hoe langzaam het gaat. Het proces is van de coachee en jij laat zijn of haar innerlijke proces los. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid.

Voor mensen met een passie voor ‘helpen’ is dit loslaten vaak het moeilijkste onderdeel in het pad naar professioneel coach. Bij BCoach her- en erkennen ze dat en ze besteden er daarom veel en vooral zorgvuldige aandacht aan. Want de reden waarom jij het moeilijk vindt, is vooral jouw proces. Het proces van leren wat je vast kunt houden en van wat je los mag en los móet laten.

loslaten5