Skip to content

Feedback en feedforward, wat zijn de verschillen, hoe pas je feedforward toe en wat maakt het zo waardevol.

• Zie jij best wel eens op tegen een terugkoppelgesprek met een medewerker?
• Stel jij dat liever uit of ga je het zelfs helemaal uit de weg?
• Herken je dat het geven van feedback bij de ander wel eens verkeerd valt?
• Verandert er na het geven van feedback eigenlijk helemaal niet zo veel?
• Zou jij willen weten hoe je op een eenvoudige manier, met veel meer plezier voor beide partijen en met veel meer resultaat dit soort gesprekken kunt voeren?

Feedback, terug in de tijd
Feedback betekent letterlijk ‘terugvoeding’. Je geeft de ander iets terug. Dit kan zowel positief zijn als negatief. Met behulp van feedback krijgen mensen inzicht in hun eigen handelen. Het woordje ‘back’ in feedback verwijst letterlijk naar iets wat in het verleden heeft plaats gevonden. En feedback wordt vaak als lastig ervaren. Het voelt al snel als kritiek, niet doen dus. Je vertelt namelijk iets wat niet goed ging bij de ander. En dit verhoogt de drempel, want we willen anderen geen vervelend gevoel geven.

Feedforward, toekomstgericht
Bij feedforward geef je vooraf aan welk gewenst gedrag je van de ander verwacht, gericht op een taak of situatie in de (nabije) toekomst. Daarmee leg je de focus op hoe iemand het in de toekomst gaat doen en niet over hoe het in het verleden is gegaan. De toekomst kun je veranderen, het verleden niet.

 

Verschillen feedback en feedforward
Het verschil met feedback is subtiel is, maar wel fundamenteel. Marshall Goldsmith, de bedenker van feedforward, benoemt de volgende verschillen tussen feedback en feedforward:

Feedback versus Feedforward

Feedforward laat groeien
Feedforward geven lijkt op feedback geven, maar met een subtiel verschil. Feedforward gaat in op het ontwikkelpotentieel dat bij ieder mens aanwezig is. Het sluit aan bij wat er al is en het schetst een beeld van wat mogelijk is. Het is verwachtingsvol en uitnodigend. De tips die vervolgens gegeven worden onderscheiden zich vaak nauwelijks van feedback. Het houdt vooral in dat je aangeeft welk gewenst gedrag je van de ander verwacht, gericht op een taak of situatie in de (nabije) toekomst. Dus niet praten over wat er in het verleden fout is gegaan, maar juist kijken hoe je het in de toekomst zou willen zien.

 

 

Hoe geef je feedforward?

We starten met een aantal aandachtspunten voor je basishouding.
• Wees open, eerlijk, respectvol en constructief.
• Spreek in de ik-vorm. Verwoord hoe jij het ervaart. Dit voorkomt dat je feed forward ontvangen wordt als een wijzende vinger.

Beschrijf je eigen gevoel

• Beschrijf het effect van het gedrag op jou. ‘Doordat…..voelde ik me….’.
• Betrek de feed forward op aanwijsbaar gedrag, niet op de persoon.
• Geef nooit advies, stel de ontvanger wel in staat er iets mee te doen.

Vanuit bovenstaande houding kun je de volgende stappen doorlopen:
1. Benoem wat je al wel goed vindt gaan
2. Geef aan wat beter zou kunnen en wat dat zou kunnen opleveren
3. Bespreek met elkaar op welke manier het uitvoerbaar is zodat het voor jullie allebei plezierig is

Positieve intentie

De intentie van feedforward maakt het grote verschil. Het is vanuit goede bedoeling gericht om de ander verder te helpen. Je kijkt samen vooruit. Hoe kun je samen de relatie verbeteren, de samenwerking verbeteren en elkaar helpen groeien. Hierdoor wordt de drempel om feedforward te geven verlaagd. Want geef toe, het is veel leuker om iemand verder te helpen dan om iemand kritiek te geven.
En daarom past feedforward zo goed bij BCoach: persoonlijk, positief, oplossingsgericht, gericht op groei en op de toekomst. Dat is waar BCoach voor staat.

Meer weten?

Wil jij meer weten over feedforward en de andere praktisch toepasbare werkvormen en inzichten die BCoach te bieden heeft? BCoach biedt verschillende geaccrediteerde opleidingen aan. Van de vijfdaagse opleiding ‘Coachen op de Werkvloer’ tot een uitgebreide opleiding tot Loopbaan en Levenscoach. Kijk op de website of kom langs op een van de open dagen om kennis te maken met BCoach en om te kijken welke opleiding het best bij je past.