Spring naar content

Twee tips om vrijheid te ervaren

Heerlijk er even tussenuit! Vrij zijn! Dat is toch iets waar je enorm naar kan verlangen? Heerlijk even helemaal niets! Even uit de sleur.

Connected

Toch blijf ik onderweg in onze camper ‘connected’ met alles waar ik als coach/ondernemer mee ben verbonden. Ik zou maar eens een cliënt mislopen! Even de mail uitlezen, Facebook checken, tweetje twitteren, foto’s delen, appje sturen met een foto van weer een fantastische maaltijd… Jawel, ik ben een genereus mens. De afgelopen reizen hebben we onze vrienden ook mee laten genieten van onze reisblog. Ik ben regelmatig bezig met het delen van mijn vakantie.

Net zo genereus als mijn contacten overigens, die deelden hun dagelijkse dingen ook met mij en de meesten waren niet op vakantie. Werkgedoe, deadline-stress, APK voor de auto, btw-aangifte, tandarts bezoek…..

Echt weg?

Heel lang geleden was je helemaal weg als je op vakantie was. Niemand wist precies waar je zat, geen bericht: goed bericht, bellen deed je alleen in geval van nood en als je echt bereikt moest worden hoorde je dat ’s avonds via de radio bij de ANWB-berichten.  Je stuurde een ansichtkaart die aankwam als je zelf alweer lang thuis was.

Maar we zijn nooit meer helemaal weg, we zijn alsmaar ‘connected’, nooit meer los van ons sociale netwerk, nooit meer helemaal los van werk, nooit helemaal alleen en op onszelf aangewezen.  Nooit meer echt vrij! Je kan altijd digitaal vluchten.

Echt terug?

We zijn nooit meer echt weg, en we komen ook niet meer echt terug. Heel lang geleden landde je langzaam vanuit vakantie. Rustig de papieren post sorteren en lezen, oude analoge kranten doornemen, een telefoontje naar de familie, even langs de buren… easy. Maar dat is niet meer. We zijn niet meer echt weg, dus hoeven we niet te landen, we hebben niets gemist, we kunnen zo weer door en we hoeven ook niks te vertellen want iedereen weet alles al. Handig! Efficiënt!

Is het erg? Ach nee, misschien, soms, maar dat doet er niet toe. Het is de wereld waarin we leven en de dynamiek waarmee we moeten omgaan. Momenten van rust, afstand, reflectie zijn niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat je die zelf bewust creëert. Ik geef eerlijk toe dat het mij soms moeite kost om die rustmomenten te vinden omdat ik het in die drukke wereld toch ook wel heerlijk vind.

Tip 1

Als zelfstandig coach en ondernemer voelde ik me soms niet echt vrij om vrij te nemen. Ik voelde me schuldig als ik mijn werk neerlegde op werkdagen.

Totdat mijn partner me op zo’n gespannen moment tijdens een vrije dag tegen mij zei: “hoeveel verlofdagen heb jij al bij jouw werkgever opgenomen?

Elke keer dat mij dat onvrije gevoel bekruipt tel ik weer mijn ‘verlofdagen’ en omarm ik weer volledig mijn gevoel van vrij zijn.

Tip 2

Bovendien, wat hebben we toch een geweldig vak als coach. We zijn ons (hopelijk) extra bewust van de noodzaak tot reflectie en tijd voor ons zelf. En het los komen van de wereld om je heen kan bij uitstek door ‘connected’ te zijn met onze coachee. Hoe meer we openstaan voor onze cliënt, des te meer raken we uit onze eigen gedachtewereld. Het coachgesprek biedt misschien wel meer ruimte om afstand te nemen van alledag, dan een week er tussenuit.

Zo geeft coachen ook een gevoel van vrijheid.