Spring naar content

Toename mentale druk op jongeren vormt bedreiging voor hun gezondheid

De groep jongeren en jong volwassenen die gebruik willen maken van coaching wordt nog steeds groter.
Het is daarom belangrijk dat coaches zich qua inhoud, kennis en mogelijkheden meer richten op deze groep.

In de editie van nu.nl van 22 juni 2018 is het volgende artikel opgenomen n.a.v. een onderzoek van het RIVM:

toename-mentale-druk-jongeren-vormt-bedreiging-gezondheid
Foto: ANP
Gepubliceerd: 19 juni 2018 04:39
Laatste update: 19 juni 2018 07:39
https://www.nu.nl/gezondheid/5318975/toename-mentale-druk-jongeren-vormt-bedreiging-gezondheid.html

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen zo hard toeneemt, dat hun gezondheid eronder dreigt te lijden.
Volgens het instituut krijgen jonge generaties vanuit meerdere kanten te maken met stressfactoren, schrijft de Volkskrant op basis van een RIVM-rapport dat dinsdag verschijnt.

Zo ervaren studenten een hogere druk om te presteren. Dat komt niet alleen door het bindend studieadvies, maar ook door het afschaffen van de basisbeurs. Daardoor nemen meer studenten naast hun studie een bijbaan.

Jongvolwassenen met een baan krijgen te maken met een 24 uurseconomie die steeds sneller draait. Doordat vaker wordt gewerkt met flexibele krachten, brengt dit onzekerheid met zich mee.

Daarnaast verwacht het RIVM dat door de vergrijzing jongere generaties in de toekomst sneller de rol van mantelzorger op zich zullen nemen.

Ook wonen jongeren vaker in de stad, waar ze te maken krijgen met de negatieve gevolgen van geluidsoverlast en het gebrek aan groen en water. Tot slot kan de druk om constant gezien te worden op sociale media voor stressymptonen zorgen.