Spring naar content

Privacyverklaring BCoach, tevens handelend onder de namen TMA experts, TMA professionals en Bouritius & Partners

BCoach | coachopleiding.nl, tevens handelend onder de namen TMA experts, TMA professionals en  Bouritius & Partners, (hierna te noemen Bouritius & Partners),
gevestigd aan de Schuit 8 te Woerden,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring

Contactgegevens

KvK: 55119956
Postadres: Schuit 8 – 3448 KV  Woerden
Telefoon: 0348 752 178 – 0618 518 766
Website: www.bouritius.nl
E-mailadres: info@bouritius.nl

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Bouritius & Partners kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouritius & Partners, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bouritius & Partners heeft verstrekt. Bouritius & Partners kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw domein/websiteadres
  • Uw gegevens m.b.t. social media zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram
  • Uw portfolio: documenten, oefeningen, testen en reflectieverslagen die u deelt ten behoeve van de uitvoering van een traject, coach-/adviesgesprek of opleiding.

Waarom heeft Bouritius & Partners deze gegevens nodig?

Bouritius & Partners verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wil worden.

Daarnaast kan Bouritius & Partners uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, doorgaans bestaande uit  het versturen van een nieuwsbrief, persoonlijk contact, coachtraject,  adviesgesprek, aanmelden testen, workshop, training of opleiding, bestellen van producten etc.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Bouritius & Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Portfolio’s t.b.v. coachtrajecten en opleiding worden vijf jaar bewaard of langer indien dit wettelijk vereist is.

Daarnaast worden de aangemaakte facturen waarop uw gegevens vermeld staan minimaal 7 jaar na aanmaken bewaard, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Internationale Ethische Code (IEC)

Vanuit de intensieve samenwerking tussen Bouritius & Partners en de NOBCO wordt de volledige IEC als uitgangspunt genomen. Voor meer informatie hierover klik hier...

Delen met derden

Bouritius & Partners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door Bouritius & Partners worden doorverkocht aan derden.

Websitebezoek

Op de website van Bouritius & Partners worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouritius & Partners gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bouritius & Partners maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bouritius & Partners te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bouritius & Partners heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via Bouritius & Partners verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aapassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bouritius.nl. Bouritius & Partners zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Bouritius & Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bouritius & Partners maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens worden opgeslagen op speciale servers van Google G Suite for Education. Hier is de beveiliging van onder meer de portfolio’s extra goed geregeld. Zie hiervoor ook “Hoe Google uw organisatie beveiligt en de privacy ervan beschermt

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bouritius & Partners verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bouritius & Partners op via info@bouritius.nl.