Skip to content

Al heel vroeg in onze jeugd beginnen we met het schrijven van ons levensscript. Zonder dat we het weten overigens. Dat gaat vanzelf. Alles wat we meemaken, wat we leren en vooral wat we geleerd krijgen, schrijven we denkbeeldig op. Veel daarvan is nuttig, maar veel ook niet. Er zijn zaken die we voor waar opschrijven en die ons later belemmeren in onze groei. Die zaken veroorzaken ongemak, pijn in het nu, zonder dat we beseffen waarom. Die zaken bevatten ‘oud zeer’.

Ons hele leven bestaat uit leren, maar zeker in je jongste jaren leer je het meest. We leren keuzes te maken, na te denken over oorzaak en gevolg, we leren contacten te leggen en we leren hoe we een eigen plek kunnen creëren in het leven dat we leiden. Deze keuzes zijn gebaseerd op emotioneel gekleurde beslissingen. Dat wat je besloten hebt, was het gevolg van wat je geleerd hebt. En dat kon vanuit een positief stimulerende situatie zijn of vanuit een kritische misschien zelfs wel negatieve insteek.

In coachtrajecten komt het vaak voor dat coachees tegen hun eigen

belemmerende gedachten aanlopen. Ze willen iets bereiken, maar blijven als het ware struikelen op de weg er naar toe. Het is dan zeer de moeite waard te onderzoeken welke gedachten er spelen. Welke overtuigingen blokkades opwerpen. Vaak zijn het overtuigingen van anderen die we overgenomen hebben of overtuigingen die ontstaan zijn door meningen of oordelen van een ander over onszelf.

BCoach besteedt daarom in haar opleiding uitgebreid aandacht aan patronen en belemmerende gedachten. Eén van de coachtools die zij inzetten is de Transactionele Analyse. Een breed inzetbare tool om coachees te helpen inzicht te krijgen in hun eigen script.

Binnen de Transactionele Analyse worden de woorden drivers en stoppers gebruikt. Drivers zijn gedragingen waarvoor je het meeste waardering kreeg in je jeugd. Er zijn er vijf: Wees perfect, wees sterk, doe een ander een genoegen, doe je best en schiet op. Deze drivers zijn van grote waarde geweest in het verwerven van een veilige plek in onze leefomgeving. Door hieraan te voldoen, kwam er waardering en konden we rekenen op steun en veiligheid. Maar daardoor gingen we ook voorbij aan dat wat wij zelf nodig hadden. Als het ware zetten we onszelf opzij en pasten we ons aan.

Naast wat openlijk wordt gezegd en verwacht, zijn er bij veel mensen ook negatieve boodschappen in hun jeugd gegeven, de zogeheten stoppers. Deze krijgen we verbaal of non-verbaal mee en voeden ons negatieve zelfbeeld. Binnen de Transactionele Analyse zijn er twaalf stoppers, ter illustratie noem ik er drie: Wees geen kind (gedraag je verantwoordelijk!), Slaag niet (je doet ook nooit wat goed!), Groei niet op (Blijf altijd mijn kindje!) Deze stoppers houden ons in de greep van de behoeften van de ander, meestal een ouder of andere belangrijke volwassenen die dichtbij staan. Ook hier gingen we voorbij aan wat we zelf wilden.

We zijn het ons vaak niet bewust. Deze gedachten en bijbehorende gedragingen zijn vanzelfsprekend, omdat we ze zo vroeg in ons script hebben opgeschreven. We leven ernaar en pas als we erover gaan nadenken, realiseren we ons hoe moeilijk het is om ze los te laten of om te buigen.

Door in een coachsessie goed naar het script te kijken, deze als het ware te ontrafelen, kan een coachee gaan ‘herbeslissen’. Hij kan gaan kiezen voor wat hij zelf denkt op basis van wat hij zelf voelt en vindt. Hij kan gedachten onder de loep nemen en beslissen of het van nu is of dat het van vroeger is. Als het in de categorie ‘oud zeer’ valt, kan hij er bewust afscheid van nemen en ontstaat er ruimte voor een nieuwe wegen.

1 reactie

 1. Anje B. op 18 april 2017 om 10:03

  Hé wat grappig! En helder uitgelegd!

  Ik volg nu de opleiding TA in Soesterberg. Heb jij die ook gevolgd en/of afgerond?
  (Met mijn Be Perfect zie ik dat er teveel witte regels in de eerste alinea’s zitten… )

  Ben benieuwd hoe jij het vindt werken. gebruik je het model altijd? En sluit je de 1e sessie een contract?

  Ik merk dat niet iedereen open staat voor script-onderzoek c.q. -analyse. Sommige mensen herkennen de boodschappen niet vanuit hun jeugd. Zij schrijven het toe aan karakter en niet aan opvoeding.

  Vgr, Anje B.