0348-752178  
06-18518766  

Ik ben oké, jij bent oké

Marleen van Baal - BCoach Opleider Foundation

Marleen van Baal

Volg elke maand de belevenissen van Marleen van Baal gedurende haar coachopleidingsjaar.

Tijdens de lesdag over Transactionele Analyse hebben we stil gestaan bij het uitgangspunt: ' Ik ben oké, jij bent oké!'

Vanaf ons prilste begin zijn we in contact met anderen en waar contact is, ontstaat beïnvloeding. We ontwikkelen ons vanuit onze aanleg, maar we bouwen onze levensweg met de stenen die we aangereikt krijgen. En die stenen hebben allemaal een eigen functie, taak èn effect.

Wat je zelf meebrengt vanuit je aanleg bepaalt ook hoe je reageert op wat je wordt aangeboden. Het is verrassend hoe bijvoorbeeld kinderen uit één gezin totaal andere herinneringen en bijbehorende emoties kunnen hebben bij een gezamenlijke ervaring. Of hoe er door collega’s compleet verschillend wordt gereageerd op een ingrijpende organisatieverandering.

Ieder mens bouwt zijn levensweg zo dat het hem helpt voort te gaan. Dat houdt in dat hij keuzes maakt die hem verder brengen of waarvan hij dènkt dat ze hem verder kunnen brengen. Door de beïnvloeding in onze jonge jaren en vaak ook de afhankelijke positie die we daarin hebben, zijn er ons ook veel bouwstenen aangereikt die onze voortgang stagneren of ronduit belemmeren. Daarvan zijn we ons vaak totaal niet bewust.

Eigenlijk draait alles om de vraag “Ben ik oké?”

Stagnerende en belemmerende bouwstenen kunnen we ook inzetten om een muur om ons heen te bouwen. Dan verstoppen, beschermen of begraven we onze ware kern. Om de muur in stand te houden creëren we allerlei mechanismen om de buitenwereld te beïnvloeden. We maken een script in ons hoofd waar we ons aan houden: “Zo iBCoach-het-is-okes het en niet anders” We houden dat script in stand door een masker op te zetten naar de buitenwereld en we nemen rollen aan in contact om zo invloed te kunnen uitoefenen op het behoud van het script. Als de ander mee gaat in wat wij zo krampachtig aanbieden, is onze reactie ‘zie je wel’.

Al het gedrag om de muur in stand te houden ontstaat uit angst voor de werkelijke ontmoeting, met onszelf en met de omgeving. We vinden het moeilijk om te zeggen waar het, volgens ons, om gaat. We twijfelen of dat wat we vinden er wel màg zijn. We vinden het moeilijk keuzes te maken waarmee we ruimte geven aan wie we werkelijk zijn. Eigenlijk draait alles om de vraag “Ben ik oké?” In coachtrajecten komt deze vraag, dit thema, vrijwel altijd aan bod.

 Waard om van te houden

Binnen een coachtraject zoals dat bij BCoach wordt neergezet, wordt er nadrukkelijk gewerkt vanuit het principe: Ik ben oké, jij bent oké. Dat betekent niet dat je het gedrag van de ander zonder meer goedkeurt, maar wel dat de ander mag zijn wie hij is. Met al zijn twijfels, ideeën en belemmerende patronen. Dat je de ander ziet als een waardevol persoon, die het waard is om van te houden. Dat maakt dat de coachee, degene die het coachtraject volgt, in vrijheid kan praten, voelen en duiden. Dat hij zijn weg opnieuw kan opbouwen en keuzes kan maken vanuit zijn werkelijke ik.

Voor een coach is het van groot belang zichzelf elke keer weer te bevragen of hij nog uit het juiste venster kijkt naar de persoon tegen over hem. Tijdens de coachopleiding doorloop je zelf het proces van bewustwording. Je bewust zijn en blijven van eigen patronen, ego positie en maskers maakt ook dat je deze kunt ‘parkeren’ in een sessie. Zodat je ongeacht het verhaal van de persoon, zonder twijfel kunt zeggen: “Het is oké”.