Spring naar content

Het belang van een coachopleiding

Zorg dat je als coach een brede en stevige opleiding hebt gevolgd

 

Lees hieronder de volledige tekst van het interview met Hans Bouritius in het e-magazine van de NOBCO

Hans Bouritius - BCoach trainer opleider docent eigenaar

Opleidingen accrediteren

Begin 2008 waren we nog maar met een paar opleiders in Nederland, maar er kwamen diverse meer specifieke coachopleidingen bij. De vraag was toen: hoe kunnen wij, met brede eclectische opleidingen, ons onderscheiden ten opzichte van het andere aanbod? Met een klein aantal opleidingsbureaus zijn we naar de NOBCO gestapt en hebben gevraagd of ze aan een accreditatiesysteem voor opleidingen konden werken. Later, nadat de NOBCO samen was gegaan met EMCC (die al een eigen accreditatiesysteem had) werd er een Nederlands accreditatiesysteem opgezet. We waren blij met deze ontwikkeling.

nobco-eqa BCoach

 

Behoefte aan coaching groeit

Ik geloof dat de behoefte aan coaching steeds meer zal groeien, hoewel er door de media het beeld is geschetst dat er meer coaches zijn dan mensen die coaching nodig hebben. Toch is het kenmerkend voor opleidingen met een EQA-keurmerk dat hun insteek is mensen te helpen door ze zélf een antwoord te laten formuleren. Wij adviseren niet per se als coach. Ik geloof dat het grootste deel van de coaches in Nederland eigenlijk een adviesrol heeft, terwijl dat echt een hele andere tak van sport is. Met advies houd je mensen afhankelijk en wij willen juist dat mensen vrij zijn in hun denken en dat ze bij hulpvragen in staat zijn zelf het proces te organiseren. Een keer een tip of advies is prima, maar het uitgangspunt is dat mensen zichzelf zien als eigen expert en niet hangen aan onze expertise.

 

Meest persoonlijke coachopleiding

BCoach is een klein bureau en werkt met kleine groepen. Als wij (mijn vrouw Alice en ik) met een groep van start gaan, zien wij onze cursisten vanaf de eerste dag als collega-coach, we werken vanuit gelijkwaardigheid. We willen dat mensen zich in een heel veilige omgeving kunnen openstellen en ontwikkelen. Zelfreflectie, je zelf kennen met al je talenten en je triggers is van groot belang voor een coach. Wij worden wel gezien als de meest persoonlijke coachopleiding van Nederland en garanderen direct in de praktijk toepasbare kennis, inzicht en ervaring.

 

Eigen vorm

We hebben ons altijd voorgenomen om geen grote organisatie te worden. Misschien zijn er in deze tijd wel meer bureaus bijgekomen die vanuit een kleinere setting opereren. Eigenlijk ben ik er alleen maar blij mee dat die ontwikkeling plaatsvindt. Wij denken graag in overvloed. Ik vind het overleg tussen opleiders ongelooflijk belangrijk en probeer daar altijd bij te zijn. In gezamenlijkheid inspelen op de behoefte van de markt. Iedereen geeft daar zijn eigen vorm aan.

 

Brede basis

Mijn tip voor mensen die net beginnen als coach: zorg voor een brede basis. Niet zomaar door even een cursus te volgen, maar door een brede en stevige opleiding te volgen én daarna de diepte in te gaan. Een EQA-opleiding geeft garantie voor zo’n brede opleiding.”